Naša škola na facebooku

  INEKO hodnotenie kvality školy SOŠD Kvačalova 20

 

 Kontakty pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov

 

 

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

 

 

KAM NA STREDNÚ ??? KLIK TU

 

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu a  do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte.

V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SOŠDBA

http://elearning.sosdba.sk/

 V prípade problémov s prihlásením kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 MATURITA 2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

 

COVID-19 Informácie a tlačivá

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

 

 Elektronická prihláška na štúdium na našej škole

 

 

Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

 

 

súťaž Young Car Mechanic na Slovensku

 Výsledky 1. kola

 

 

 

4. JÚN 2019

Národné motokárové centrum projekt "ŠKOLA ŠKOLA 2019"

 

20.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“.

SOSD BA získala 1. a 2. miesto v slovenskom finále

1. Šimon Méry

2. Filip Medovarský

 

Nové odbory v školskom roku 2019/2020     

viac...  2495 K autotronik "moderný automechanik s maturitou"

   viac....    3766 H lodník

 

Príležitosť pre deviatakov aj v systéme duálneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále „Karting na školách“ 28.2.2018

 

1. miesto SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava

 

 

 

 

JUNIOR-TALENTS v spolupráci so skupinou European Talents plánuje a organizuje stáže pre študentov v medzinárodnom, odbornom prostredí. Disponujeme širokou sieťou atraktívnych partnerov v automobilovom sektore.

 

lyžiarský kurz 2018 

 

2. finálové kolo „Karting na školách“ 6.2.2018

 

 

1. finálové kolo „Karting na školách“

 

 

školské kolo Matematickej olympiády 2018

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 

Dňa 26.10.2017 sa konal 2. ročník strojárskej „GRAND PRIX“ na Strojníckej fakulte STU

Súťaž 4 členných družstiev, kde žiaci mali možnosť plniť rôzne teoretické aj praktické úlohy na stanovištiach rozmiestnených po SjF STU.

Za našu školu súťažili 3 družstvá:

LOGISTI  Ernest Morávek, Adam Havrlent, Michaela Čiešková, Roman Mazáč                   I. miesto

AUTOMECHANICI Andrej Šimon, Karol Ďuríček, Kristián Hrubý,  Dávid Weisenpacher   I. miesto

DOPRAVÁCI Kristián Török, Dávid Kovács, Patrik Mogrovič, Roland Podkovčík                   III.miesto

V súťaži jednotlivcov vo veslovaní na veslárskom trenažéry obsadila Michaela Čiešková              I. miesto

 

 

 

STARÉ WEBOVÉ STRÁNKY NÁJDETE NA ADRESE: www.old.sosdba.sk

 

Zmena adresy školy

V novom školskom roku 2017/2018 vás vítame na novej adrese školy, s účinnosťou k 31.8.2017 sa mení názov a adresa školy na:

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 82108 Bratislava

Otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 v budove na Kvačalovej 20 (vchod Kvačalova 18)
I.A, I.B o 9:00
II.AME, II.BMK, III.AML, III.LA, IV.LA, I.SD, II.SD o 8:00